Realisaties

contact

Damse Vaart Zuid 22-25
Damse Vaart Zuid 42-43
Borstelfabriek
Dry Ceuninghen: enkele lofts
Zuidervaartje: omgeving
Zuidervaartje: enkele lofts
Dry Ceuninghen: ontwerp
Nieuwe Molens
Blikslagerij: enkele lofts
Blikslagerij: zoals het was
Dry Ceuninghen: zoals het was
Zuidervaartje: zoals het was
Verdwenen erfgoed
Zuidervaartje: de werf